A A A

Kotły typu UKS opalane mieszankami węglowymi

Zakres mocy: od 12 do 450 kW

Kotły UKS są konstrukcją stalową, całkowicie spawaną i sprawdzoną w wieloletniej eksploatacji oraz podczas badañ cieplnych. Kot³y przystosowane są do opalania paliwami opisanymi w tabeli, przy których gwarantuje się stałopalność i sprawności cieplne. Ponadto umożliwiają one spalanie gorszych gatunków węgla kamiennego, w tym również miału, węgla brunatnego i jego przetworów oraz odpadów palnych.Nie zaleca się spalania koksu. Dzięki prostej konstrukcji są to kotły niezawodne w eksploatacji i proste w obsłudze. Kotły UKS posiadają stały ruszt i pracują na ciągu naturalnym. Kotły UKS przeznaczone są do wodnych instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego, głównie do:

I TYPOSZEREG UKS 12, 17, 25, 40

- mieszkań indywidualnych, domów jedno i dwurodzinnych, pawilonów handlowo-usługowych

II TYPOSZEREG UKS 60, 75, 105, 160

- budynków komunalnych i biurowych, pawilonów handlowych, zakładów produkcyjnych III TYPOSZEREG UKS 200, 320, 450 - budownictwa komunalnego, osiedlowego, za- k³adówprzemys³owych, obiektówhandlowych.

PALIWA: I i II TYPOSZEREG

Paliwo podstawowe

Węgiel kamienny sortymentu OII /orzech/ o wartości opałowej 24.000 KJ/kg - 50%; Węgiel kamienny sortymentu MI /miał/ o wartości opałowej 21.000 KJ/kg - 50%

Paliwo zastępcze

Węgiel kamienny sortymentu OII /orzech/ - 30%; Węgiel kamienny sortymentu MI /miał/ - 70%

III TYPOSZEREG

Paliwo podstawowe

Węgiel kamienny sortymentu OII /orzech/ o wartości opałowej 24.000 KJ/kg - 25%; Węgiel kamienny sortymentu MI /miał/ o wartości opałowej 20.000 KJ/kg - 75%

Paliwo zastępcze

Węgiel brunatny sortymentu /orzech/ o wartości opałowej 10.000 KJ/kg

gwarancji na kocioł, a jednorocznej gwarancji na palnik i sterownik.

 

Informacje techniczne: